Gmina Brwinów co roku przeznacza na inwestycje od 25% do nawet 50% budżetu. Starania o podniesienie jakości życia mieszkańców prowadzone są w gminie Brwinów systematycznie poprzez realizację inwestycji np. drogowych i oświatowych.

Brwinów: 444 kilometr autostrady A2 prowadzącej od granicy z Niemcami do Warszawy, blisko węzła Pruszków, 22 kilometr linii kolejowej Warszawa-Łódź. Na przemysłowych terenach Parzniewa, Moszny i Koszajca pojawiają się inwestorzy i przystępują do realizacji swoich zamierzeń.