Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Krzysztofa Kotowskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz Izabella Kłossowska z Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.


Część I


Część II


Część III