ODBIÓR POPIOŁU

„Urząd Gminy Brwinów przypomina, że odbiór popiołu w Sektorze I (na południe od torów PKP) odbywa się w dostarczanych przez firmę SIR-COM specjalnych workach. Zapotrzebowanie na tego typu worki, jak również ich opróżnienie, zgłaszać należy w Urzędzie przy ul. Kościuszki 4A, w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 22 738 25 91. Popiołu nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.”


OPŁATY ZA ODBIÓR ŚMIECI

Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynoszą, zgodnie z uchwałą nr XLII.425.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 czerwca 2013 r.:
- za odpady segregowane 9,40 zł od osoby za miesiąc,
- za odpady niesegregowane 18,80 zł od osoby za miesiąc.

Przykładowo:

3-osobowa rodzina segregująca odpady zapłaci co kwartał 84,60 zł.
3-osobowa rodzina, która w deklaracji nie wybrała selektywnej zbiórki odpadów, zapłaci co kwartał 169,20 zł


Terminy wnoszenia opłat (bez wezwania; Urząd Gminy Brwinów nie będzie wystawiać faktur)
do 15 września – za odbiór odpadów w III kwartale
do 15 grudnia – za odbiór odpadów w IV kwartale
do 15 marca – za odbiór odpadów w I kwartale
do 15 czerwca – za odbiór odpadów w II kwartale

Płatności można dokonywać:
przelewem internetowym, za pośrednictwem banku, poczty lub w kasie Urzędu Gminy Brwinów (w godzinach pracy urzędy, budynek przy ul. Grodziskiej 12, I piętro)

Dane do wpłaty:
Odbiorca: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów,
Bank Spółdzielczy o/Brwinów
Numer konta: 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010