Kilkadziesiąt paczek i pieniądze zebrane w ramach akcji „Gwiazdka 2011 Lwów” w gimnazjach nr 1 oraz nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym w Brwinowie trafiły w ubiegły weekend do Polaków ze Lwowa: osób starszych, kombatantów, społecznych opiekunów cmentarza Orląt Lwowskich.
 
Inicjatorem akcji pomocy dla Polaków na Wschodzie był pan Waldemar Kruszyński, mieszkający w Brwinowie prezes warszawskiego obwodu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zaaranżował on współpracę ze szkołami z terenu gminy Brwinów, Warszawy i Wołomina i przy współudziale Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował w dniach 16-19 grudnia 2011 r. wspólny wyjazd do Lwowa, których uczestniczyły grupy młodzieży, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz kombatanci – z Brwinowa mjr Waldemar Kruszyński oraz por. Stanisław Rumianek.

Hasło akcji „Szanuj starszych, pomagaj słabszym” mobilizowało do ofiarności: przygotowaniem paczek i zbiórką pieniędzy zajęli się nauczyciele i uczniowie sześciu szkół (w tym trzech z terenu gminy Brwinów), koleżeńską zbiórkę pieniężną urządzili pracownicy Urzędu Gminy Brwinów, wyjazd wsparli finansowo nie tylko reprezentujący swoje samorządy burmistrzowie Brwinowa i Wołomina, ale także Urząd ds. Kombatantów, Fundacja Banku Zachodniego oraz inni indywidualni darczyńcy i wolontariusze. W efekcie do Polaków ze Lwowa i okolic trafiło 120 paczek żywnościowych oraz artykuły chemii gospodarczej, a dla 20 najbardziej potrzebujących rozdzielono zebraną gotówkę, która pozwoli im nie tylko godnie świętować Boże Narodzenie, ale też umożliwia poprawę życia i wykup lekarstw przez kilka następnych miesięcy.

Podróż autokarem z Warszawy do Lwowa, wraz z oczekiwaniem na granicy polsko-ukraińskiej zajęła cały dzień, piątek 16 grudnia. Dopiero wieczorem udało się dotrzeć do podlwowskich Brzuchowic, gdzie w Domu Piegrzyma prowadzonym przez ks. Władysława Biszkę uczestnicy wyjazdu znaleźli swój „dom” na kolejne dni.


Sobota rozpoczęła się od zwiedzania cmentarza Łyczakowskiego – na tej największej lwowskiej nekropolii spoczywają osoby różnych narodowości i wyznań, także polscy powstańcy listopadowi i styczniowi, profesorowie lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza (wśród nich słynny matematyk prof. Banach), biskupi obrządku łacińskiego i ormiańskiego, pisarki Maria Konopnicka i Gabriela Zapolska, Władysław Bełza (autor wiersza „Kto ty jesteś...”) i wielu innych. Młodzież zapalała znicze i pozostawiała na ich grobach czerwone róże.


Ważnym momentem wyjazdu było zwiedzanie cmentarza Orląt Lwowskich. Młodzież składała kwiaty wraz z przybyłą z Polski delegacją najwyższych władz i urzędów państwowych. Hołd bohaterom walk o Lwów oddali: minister Jan Ciechanowski z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dyrektor Sylwia Remiszewska z Gabinetu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Najważniejszym punktem tego dnia było spotkanie w Konsulacie RP we Lwowie. Medalami „Pro Patria” zostali uhonorowani wyjazdu akcji „Gwiazdka 2011 Lwów” kombatanci Waldemar Kruszyński, Stanisław Rumianek, Jerzy Łazarczyk oraz ks. komandor Janusz Bąk, a młodzież miała okazję do uczestnictwa w niezwykłej lekcji patriotyzmu. Uhonorowani tym samym medalem lwowianie są bowiem żywym przykładem przywiązania do Ojczyzny, za którą walczyli w latach swojej młodości i o której pamięć i kulturę dbali przez dziesiątki lat, kiedy to Lwów znalazł się poza granicami Polski. Szczególnie wzruszające były krótkie wystąpienia 96-letniego Antoniego Furty oraz kombatanta i honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi 104-letniego Eugeniusza Cydzika. Wspólne spotkanie opłatkowe, a następnie rozdawanie paczek dla obecnych na nim Polaków ze Lwowa (część prezentów została dowieziona z pomocą pracowników konsulatu do domów najbardziej potrzebujących rodaków, którzy ze względu na stan zdrowia nie przybyli na spotkanie) było okazją do wielu wzruszających rozmów.

Niedziela rozpoczęła się od uczestnictwa w polskiej mszy świętej sprawowanej w katedrze rzymsko-katolickiej we Lwowie. Mimo dokuczliwego mrozu i chłodu kolejne godziny uczestnicy spędzili ze znakomitym przewodnikiem – Polakiem ze Lwowa, rozmiłowanym w swoim mieście i ciekawie opowiadającym o jego najważniejszych zabytkach - przedwojennych katedrach trzech obrządków, wyjątkowo pięknym budynku Opery Lwowskiej, secesyjnych (i nie tylko) kamienicach – oraz o ciekawej historii miasta.


Podróż powrotna w poniedziałek 19 grudnia zajęła kilkanaście godzin, ale część tego czasu uczestnicy spędzili w Żółkwi: tu też jest wiele śladów polskości (była to rodowa siedziba Żółkiewskich i Sobieskich)i  tu też żyją Polacy, do których trafiła część podarunków. Przy grobowcu hetmana Żółkiewskiego pozostały kwiaty, a złożony datek na utrzymanie tej świątyni pomoże jej opiekunom. Z powodu prawosłanej uroczystości św. Mikołaja nie udało się zwiedzanie żadnej z żółkiewskich cerkwi, ale jest to jeszcze powód do tego, by znów wybrać się na Kresy.


Młodzież uczestnicząca w wyjeździe została wytypowana przez nauczycieli: wycieczka była dla nich nagrodą za działalność społeczną, wyróżniającą się postawę w szkole i szczególne zainteresowanie historią. – Ta młodzież szanuje przeszłość i widać, że to mobilizuje ją do pracy społecznej dzisiaj. Często nie są to najlepsi uczniowie, prymusi z „czerwonymi paskami”, ale są bardzo zaangażowani. Kiedy zbliżają się święta narodowe i związane z tym przygotowania i dodatkowe obowiązki, wiemy, że możemy na tę młodzież liczyć – tak komentowali swój wybór pedagodzy.

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie (opiekun – Anna Kurman): Aleksandra Grzejszczak, Karol Polkowski, Anna Radzaj, Adrianna Słowińska, Marcin Tymiński
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Brwinowie (opiekun – Anna Wierzchowska-Goyke): Magdalena Koseła, Paulina Kamińska, Dominika Chmielińska, Dominika Jędrzejewska, Błażej Wąsak
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Brwinowie (opiekunowie – dyr. Katarzyna Baczyńska, Krzysztof Rytel): Małgorzata Goraj, Adam Delatowski, Kazimierz Maciejewski, Kamil Lipiński, Paulina Wakuła