Gmina Brwinów wystawiła działkę w Biskupicach do dzierżawy na okres do 3 lat. W pierwszym roku użytkowania nieruchomość zwolniona jest z czynszu.
 
 
Działka w Biskupicach ma powierzchnię 5 100 m². Od południowej swej granicy przylega do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej. Teren obejmujący działkę nie posiada obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznaczona będzie do wykorzystania pod uprawy rolne.
 
W pierwszym roku użytkowania działka zwolniona jest z opłaty za czynsz. W drugim roku roczny czynsz dzierżawny wynosi 390 zł brutto. W trzecim roku dotychczasowy roczny czynsz dzierżawny zostanie powiększony o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 
Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Brwinowie ul. Grodziska 12, pok.204.  Tel. 22 738 26 13 lub 22 738 26 53  fax 22 729 65 64.
 
Link do ogłoszenia w BIP