W szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego uczestniczyli w sobotę 18 lutego 2012 r. strażnicy miejscy i przedstawiciele zespołu zarządzania kryzysowego z gminy Brwinów.

Dzięki zaangażowaniu Starosty Powiatu Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej możliwe było zorganizowanie szkolenia dla uczniów z Komorowa, ich rodziców oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie.
Patronat nad spotkaniem w ZSO w Komorowe objęła posłanka na Sejm RP Barbara Czaplicka. Pierwsza część teoretyczna została zorganizowana w szkole, na drugą zaproszono gminne sztaby kryzysowe oraz służby ratownicze z powiatu pruszkowskiego nad zalew w Komorowe. Odbyły się tam pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania z ofiarami wypadków na lodzie oraz osobami w hipotermii i z odmrożeniami, w których udział wziął m.in. Pluton Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego z Katowic.
Pokazy specjalistycznego sprzętu ratowniczego m.in. ośmiokołowego wszędołaza i poduszkowca oraz ćwiczenia imitujące akcje ratownicze przeprowadzone w naturalnych warunkach budziły podziw i zainteresowanie, ale przede wszystkim uświadamiały zarówno najmłodszym, jak i starszym widzom, zagrożenie, jakie niesie ze sobą wejście na kruchy lód.