Odbiór odpadów w październiku kontynuować będą dotychczasowe firmy. Poniżej terminarz odbioru odpadów na południe od torów PKP w Brwinowie oraz w sołectwach Parzniew, Kanie, Otrębusy, Żółwin, Terenia i Owczarnia. Harmonogram odbioru odpadów na północ od torów PKP nie ulega zmianie.