Nowości w systemie odbioru: w przetargu została wyłoniona jedna firma odbierająca odpady z terenu całej gminy, są nowe harmonogramy i zmiana numeracji rejonów. Nowością jest też oddzielna segregacja szkła.

Urząd Gminy Brwinów zaakceptował harmonogramy na listopad i grudzień 2015 r. oraz na 2016 rok przedstawione przez wyłonioną w przetargu firmę SUEZ (dawniej SITA). Nastąpiły zmiany w numeracji rejonów po stronie północnej - dawne rejony 1, 2, 3, 4 i 5 zyskały nową numerację: 11, 12, 13, 14 i 15. Nie ma zmiany rejonów znajdujących się na południe od torów PKP: w dalszym ciągu będzie ich 10. Nie ulega też zmianie podział na ulice w poszczególnych rejonach.

Kolejną zmianą i nowością jest oddzielenie odbiorów szkła od innych odpadów segregowanych. W obecnym kształcie mieszkańcy powinni pilnować 4 terminów dotyczących odbiorów: odpadów zielonych, odpadów zmieszanych, odpadów surowcowych (papier, metal, tworzywa sztuczne) oraz szkła.

Zmieniły się terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych. Dla rejonów 1, 2, 3, 4 jest to pierwsza sobota miesiąca, dla rejonów 5, 6, 7, 15 - druga sobota miesiąca, dla rejonów 8, 9 ,10 - trzecia sobota miesiąca oraz dla rejonów 11, 12, 13, 14 - czwarta sobota miesiąca.

Z zabudowy wielorodzinnej na północ od torów PKP odpady wielkogabarytowe odbierane będą w drugą i czwartą sobotę miesiąca, natomiast z zabudowy wielorodzinnej na południe od torów PKP w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Odpady wielkogabarytowe należy zgłaszać pod numerem telefonu 22 738 25 91 najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem odbioru.