Po zimowej przerwie został wznowiony odbiór odpadów zielonych. Nowi mieszkańcy powinni zgłosić się po worki do Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a. Ci, którzy już korzystają z gminnego systemu odbioru odpadów, otrzymają worki od firm odbierających odpady - do 5 szt. na wymianę.   

Firma SIR-COM informuje o przyspieszeniu terminu odbioru odpadów zmieszanych w części Otrębus i Brwinowa (cały rejon IV) z 17 na 10 grudnia 2013 r. 

Zmiana terminu odbioru bioodpadów dotyczy Kań, Otrębus, Owczarni, Tereni i Żółwina. Odbiór przewidziany na jeden dzień - sobotę 9 listopada - będzie odbywał się sukcesywnie do 14 listopada br.

Zmiany terminów dotyczą mieszkańców z rejonów po południowej stronie PKP, dla których termin oddania odpadów zielonych oraz tzw. wielkogabarytowych (np. mebli – po wcześniejszym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej) przypadał 26-28 października 2013  r.

Najbliższy odbiór odpadów zielonych (trawy, liści itp.) w całej południowej części gminy Brwinów miał mieć miejsce 26 października. Dla części tego obszaru termin został przesunięty o dwa dni. W poniedziałek 28 października br. zostaną odebrane bioodpady z terenu Owczarni (rejon VI), Żółwina i Tereni (rejon V), Kań (rejon III) oraz Otrębus (uwaga: w granicach administracyjnych miejscowości, bez względu na rejon).

Zużyte baterie, sprzęt RTV/AGD, akcesoria komputerowe itp. można przynosić do Urzędu Gminy Brwinów. Dwa rodzaje pojemników ustawione są w budynkach przy ul. Grodziskiej 12 oraz T. Kościuszki 4A.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brwinów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania