Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

15 grudnia 2013 roku mija termin kolejnej płatności za odbiór odpadów. Właściciele nieruchomości, który po obniżce stawek opłat złożyli aktualizację deklaracji, otrzymują listownie informację o utworzeniu dla nich indywidualnych numerów rachunków.

ODBIÓR POPIOŁU

„Urząd Gminy Brwinów przypomina, że odbiór popiołu w Sektorze I (na południe od torów PKP) odbywa się w dostarczanych przez firmę SIR-COM specjalnych workach. Zapotrzebowanie na tego typu worki, jak również ich opróżnienie, zgłaszać należy w Urzędzie przy ul. Kościuszki 4A, w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 22 738 25 91. Popiołu nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.”

Stary, zużyty sprzęt RTV/AGD nie powinien trafiać do śmieci zmieszanych.

Zbliża się termin dokonywania pierwszej płatności za odbiór odpadów komunalnych według nowego systemu. Opłata została obniżona (aktualne stawki miesięczne od osoby to 9,40 zł za odpady segregowane oraz 18,80 zł za zmieszane): należy więc złożyć nową deklarację i wpłacić pieniądze na konto gminy Brwinów do 15 września 2013 r.

Firma SITA Polska Sp. z o.o., obsługująca sześć rejonów na północ od torów PKP, będzie odbierać odpady według harmonogramu ustalonego do grudnia 2013 r.

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Brwinów: podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 21 czerwca 2013 r. zostały obniżone stawki za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za wywóz odpadów segregowanych wyniesie teraz 9,40 zł od osoby, a za odpady niesegregowane 18,80 zł.

Trwa dostarczanie pojemników, worków i harmonogramów: na północ od torów PKP działa firma SITA. W okresie przejściowym, zanim przewidziane w gminnym systemie pojemniki i worki dotrą do wszystkich, można skorzystać z tymczasowych worków (np. dostarczanych czarnych i żółtych). Pierwsze odbiory śmieci: już w tym tygodniu.