Od stycznia 2018 r obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Firma SUEZ, która będzie kontynuować odbiór odpadów od mieszkańców gminy Brwinów, podała harmonogramy obowiązujące do końca 2018 r.

Harmonogram odbioru odpadów z domów jednorodzinnych w gminie Brwinów na 2017 rok jest już dostępny dla mieszkańców. 

Czytaj więcej…

Od połowy grudnia 2017 r. mieszkańcy, którzy segregują odpady, dostaną dodatkowy worek na papier (zabudowa jednorodzinna) lub pojemnik (zabudowa wielorodzinna). Wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski.