Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rodziny wielodzietne mogą skorzystać ze zniżki w opłatach za śmieci zbierane selektywnie. Do deklaracji należy dołączyć załącznik D-3.

Czytaj więcej…

Od stycznia 2018 r obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czasem zdarza się zapomnieć o wystawieniu worków ze śmieciami, ale można uniknąć takich sytuacji. Aplikacja infoSUEZ wysyła na telefon komórkowy powiadomienia o terminie odbioru.

Firma SUEZ, która będzie kontynuować odbiór odpadów od mieszkańców gminy Brwinów, podała harmonogramy obowiązujące do końca 2018 r.