Mazowsze dla czystego powietrza

 

  

   

Kwota dofinansowania: 6.300 zł
Koszt całkowity: 12.600 zł
Termin realizacji: 2022 r.

Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Program wspiera też gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Realizacja zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Brwinów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, który jest kontynuacją realizowanego od 2019 roku „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”, polegała na zakupie nowych narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej: wiadra metalowego oraz tacy, a także przyrządów do pobierania materiału z palenisk. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów laboratoryjnego przebadania próbek.