„Modernizacja zespołu boisk przy ZSO w Brwinowie” (2022)

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł
Koszt całkowity: 956 665,71zł
Termin realizacji: 2022 r.

 

Gmina Brwinów przeprowadziła modernizację istniejącej infrastruktury sportowej przy ZSO w Brwinowie. Wymieniona została nawierzchnia bieżni oraz dwóch przyległych boisk do siatkówki i koszykówki zlokalizowanych w zakolach bieżni. Kolorystyka nawierzchni jest utrzymana w kolorze ceglastym z wykonanymi liniami w kolorze białym (konkurencje biegowe i boiska do siatkówki) oraz żółtym – w części do koszykówki. Zostały wymienione bramki piłkarskie, stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej. Przeprowadzono prace konserwatorskie przy piłkochwytach – elementach wyposażenia boiska sportowego, zabezpieczających wydostanie się piłki poza bramki.