"Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Brwinowie"
Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 358 999,40 zł
Termin realizacji: 2021

Dotacja została przeznaczona na odtworzenie, renowację i montaż łącznie 28 sztuk okien drewnianych o różnych wymiarach:

  • odtworzenie, dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej (15 szt.)
  • renowacja stolarki okiennej (1 szt.)
  • montaż stolarki okiennej (12 szt.)

Odtworzona stolarka okienna została wykonana w kolorze ciepłej złamanej bieli. Starannie dobrano odpowiedni dla miejsca detal zawiasów i klamek okiennych. Ponadto renowacji i oczyszczeniu zostały poddane historyczne okiennice wraz z maskownicami, które po koniecznych uzupełnieniach i odpowiednim remoncie powróciły na swoje pierwotne miejsca.

Budynek zrewaloryzowanego pałacu z jednej strony ma stać się przestronnym, nowoczesnym i funkcjonalnym ośrodkiem kultury, przy jednoczesnym zachowaniu substancji zabytkowej.