Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 to program adresowany do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich z terenu województwa mazowieckiego. Jego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza i mikroklimatu oraz wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Gmina Brwinów w 2021 r. otrzymała dotację z tego programu na stworzenie zielonych wiat na czterech przystankach autobusowych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 r.

„Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów – etap II” (2021)

Kwota dofinansowania: 92 500,00 zł
Koszt całkowity: 225 000,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

W ramach realizacji projektu w czterech lokalizacjach w gminie Brwinów staną zielone dwu- i trójmodułowe wiaty:
- przystanek przy ul. Grodziskiej w Brwinowie (północna strona ulicy)
- przystanek przy ul. Grodziskiej w Brwinowie (południowa strona ulicy vis-à-vis budynku Urzędu Gminy Brwinów)
- przystanek przy drodze powiatowej 1509W (Chrzanów-Żuków-Czubin) w Czubinie
- przystanek przy ul. Głównej w Parzniewie.

Nowo powstałe zielone nowoczesne i ekologiczne wiaty przystankowe zastąpią już istniejące, stojące przy najbardziej uczęszczanych drogach. Dachy przystanków będą pokryte rozchodnikami, a przy ich bocznych ścianach na systemach linowych rosnąć będą rośliny pnące. W donicach będą rozrastać się powojniki i narcyzy. Cały przemyślany ekologiczny system umożliwia zatrzymanie nawet 90% deszczu spadającego na przystanek w ciągu roku. Opady nawadniają nasadzone rośliny, a te przyczyniają się do zwiększenia produkcji tlenu, pochłaniania zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych. To sprawia, że oczekiwanie na autobus staje się przyjemniejsze, szczególnie w upalne dni, gdyż rośliny powodują obniżanie temperatury wiaty przystankowej. Tłumią również hałas oraz poprawiają estetykę ulicy. Przy wiatach montowane są stacje solarne umożliwiające ładowanie urządzeń elektronicznych przez porty USB.