Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza. Dotacje w wysokości maksymalnie 10 000 zł, przyznawane są na realizację zadań własnych gmin o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotnych dla społeczności lokalnych.

 

Środki z programu przekazano w poszczególnych latach na następujące inwestycje w gminie Brwinów:

2020 rok


1. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koszajcu” (2020)
Kwota dofinansowania: 10 000 zł
Koszt całkowity: 24 500 zł
Termin realizacji: 2020 r.


2. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej w Krośnie-Parceli” (2020)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 65 000,00 zł
Termin realizacji: 2020 r.
Budowa oświetlenia jest realizowana z myślą o poprawie bezpieczeństwa i widoczności osób przechodzących przez jezdnię. Zamontowane nowe lampy sygnalizują kierowcom, że powinni w tym miejscu zachować większą ostrożność. A piesi mogą pewniej i bezpieczniej przechodzić przez jezdnię.

2019 rok

W 2019 roku każda gmina mogła złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań w pięciu różnych sołectwach. Gmina Brwinów wykorzystała maksymalnie tę możliwość, składając projekty i uzyskując dotacje na następujące przedsięwzięcia:


1. „Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice” (2019)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 26 801,70 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Nowe wiaty przystankowe w Biskupicach, znajdujące się przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odcinku łączącym Błonie z Brwinowem, są wyposażone w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd do ich oświetlenia. Ich zakup i montaż został uznany za jedną z najlepszych inicjatyw zrealizowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.
Pasażerowie brwinowskiej komunikacji w Biskupicach mogą teraz oczekiwać na przyjazd autobusu w dużo lepszych warunkach – oświetlone wiaty są wyposażone w tablice informacyjne i kosze na śmieci, a po zmroku automatycznie włącza się ich oświetlenie, zasilane prądem produkowanym w panelach fotowoltaicznych.


Warto zaznaczyć, że inwestycja ta została nagrodzona w konkursie dla beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019 i uznana za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w 2019 r.

2. „Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Moszna” (2019)
Kwota dofinansowania: 7 995,00 zł
Koszt całkowity: 15 990,00 zł
Termin realizacji: 2019 r.
W rejonie przystanku w Mosznie pojawiło się dodatkowe oświetlenie – słup oświetleniowy o wysokości 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym i dwoma lampami.
Przez miejscowość Moszna przejeżdżają autobusy trzech linii gminnych, a w ciągu dnia realizowanych jest kilkadziesiąt kursów, także w weekendy. Autobusy zapewniają mieszkańcom Moszny łatwiejszy dostęp do Brwinowa i Pruszkowa, m.in. dojazd do placówek służby zdrowia, instytucji gminnych, kulturalnych, placówek handlowych, a w szczególności dzieciom i młodzieży do szkół. Dobre oświetlenie to przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy prawie przez pół roku w godzinach porannych i popołudniowych panuje mrok. Pasażerowie w Mosznie mogą teraz oczekiwać na przyjazd autobusu w dobrych warunkach.

3. „Urządzenie zieleni wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Grudów” (2019)
Kwota dofinansowania: 8 100,00 zł
Koszt całkowity: 16 200,00 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Gmina Brwinów dba o zagospodarowanie terenów zielonych między innymi poprzez sadzenie szpalerów drzew przy nowych ścieżkach rowerowych. Po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej z Brwinowa do Grudowa, zasadzono wzdłuż drogi gminnej od Osiedla Sochaczewska do skrzyżowania w Grudowie 60 około 3-metrowych kasztanowców. Specjalnie dobrana odmiana drzew, bardziej odporna na szkodniki, uprzyjemnia jazdę ścieżką rowerową i sprzyja zachowaniu świeżego powietrza w tym obszarze. Trasa ścieżki przebiega w sąsiedztwie pól uprawnych oraz grudowskich zabudowań gospodarczych i stanowi część większego planu, połączenia ścieżką rowerową Brwinowa z Milanówkiem.

4. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach polegająca na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji” (2019)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 60 343,85 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Gmina Brwinów dokłada starań, aby nauka w gminnych szkołach odbywała się w wygodnych i nowoczesnych budynkach. Sukcesywnie przeprowadzane są remonty szkół. Pomieszczenie łączące wnętrze szkoły ze strefą zewnętrzną – takie jak wiatrołap – jest potrzebne dla uczniów i odwiedzających szkołę, nie tylko w okresie jesienno-zimowym. To miejsce, gdzie można wygodnie zaczekać na odbierane ze szkoły dziecko lub na wizytę z pedagogami lub dyrektorem. Funkcjonowanie recepcji zapobiega wchodzeniu do budynku osób niepożądanych oraz niekontrolowanemu wychodzeniu dzieci poza budynek szkoły. Służy zatem zwiększeniu bezpieczeństwa przebywających na terenie szkoły uczniów i pracowników.

5. Wymiana stolarki okiennej oraz zakup szafek do modernizowanego zespołu szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 30 w Żółwinie” (2019)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 40 643,39 zł
Termin realizacji: 2019 r.
Modernizacja budynku szkoły w Żółwinie, polegająca na wymianie stolarki okiennej, zdecydowanie służy poprawie komfortu uczących się w niej uczniów. Przebywanie wiele godzin w dobrze wietrzonych i ogrzewanych pomieszczeniach jest korzystne i sprzyja lepszej koncentracji. A dobrze zorganizowane pomieszczenia szatniowe to wygoda i porządek oraz lepsza ochrona rzeczy osobistych przynoszonych przez uczniów.

2018 rok

 
W 2018 r. każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na różne przedsięwzięcia. Gmina Brwinów uzyskała dwie dotacje na wsparcie inwestycji w infrastrukturę kulturalno-edukacyjną.
Świetlice wiejskie w Domaniewie i Owczarni pełnią rolę małych ośrodków kultury i stwarzają przestrzeń dla integracji mieszkańców. To ważne dla nich miejsca spotkań i lokalnych aktywności o edukacyjnym i kulturalnym charakterze. Zajęcia pozalekcyjne, kreatywne i twórcze spotkania dla dzieci, dorosłych i seniorów, doskonale wpisują się w charakter funkcjonowania świetlic i uzasadniają ich obecność na terenie tych miejscowości.
Świetlicami – Domaniewskim Laboratorium Kultury w Domaniewie oraz Owczariańskim Wiejskim Centrum Animacyjnym „Owca” w Owczarni – zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.

1. „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie” (2018)
Kwota dofinansowania: 9 422,73 zł
Koszt całkowity: 23 179,91 zł
Termin realizacji: 2018 r.

2. Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni” (2018)
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Koszt całkowity: 37 910,00 zł
Termin realizacji: 2018 r.