Środki z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zostały przeznaczone w gminie Brwinów na następujące inwestycje:
- Budowa biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie” (2021-2022)
- Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW719 (2021-2022)
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie (2021)

"Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Brwinowie"

Środki z programu zostaną przekazane na projekt „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów – etap II” (2021)

Ze wsparciem z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zrealizowano w ostatnich latach następujące inwestycje drogowe w gminie Brwinów:
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie (2021)
- Budowa drogi gminnej nr 310104W w miejscowościach Moszna-Parcela, Moszna-Wieś i Krosna-Wieś – etap I (2020)
- Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze" w Otrębusach (2019)
- Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś – III etap (2019)
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Józefowska w Krośnie – etap II (2018)

Gmina Brwinów pozyskała w ostatnich latach następujące dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy:
- Zakup pięciu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz kamery termowizyjnej dla OSP Żółwin (2021) 
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Brwinów (2019)
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Biskupice (2018)
- Remont strażnicy OSP w Brwinowie (2018)
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin (2016)