Środki z programu zostały przekazane na projekt „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów” (2020)

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zostały przeznaczone w gminie Brwinów na następujące inwestycje:

- Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie (2021)
- Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie (2021)
- Wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy w Kaniach (2021)
- Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Terenia (2021)
- Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koszajcu (2020)
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej w Krośnie-Parceli (2020)
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice (2019)
- Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Moszna (2019)
- Urządzenie zieleni wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Grudów (2019)
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach polegająca na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji (2019)
- Wymiana stolarki okiennej oraz zakup szafek do modernizowanego zespołu szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 30 w Żółwinie (2019)
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice (2019)
- Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie (2018)
- Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni (2018)