Środki z programu zostaną przekazane na projekt „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów – etap II” (2021)

Ze wsparciem z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zrealizowano w ostatnich latach następujące inwestycje drogowe w gminie Brwinów:
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Brwinowie (2021)
- Budowa drogi gminnej nr 310104W w miejscowościach Moszna-Parcela, Moszna-Wieś i Krosna-Wieś – etap I (2020)
- Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze" w Otrębusach (2019)
- Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś – III etap (2019)
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Józefowska w Krośnie – etap II (2018)

Gmina Brwinów pozyskała w ostatnich latach następujące dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie gminy:
- Zakup pięciu kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka oraz kamery termowizyjnej dla OSP Żółwin (2021) 
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Brwinów (2019)
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Biskupice (2018)
- Remont strażnicy OSP w Brwinowie (2018)
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin (2016)

Środki z programu zostały przekazane na projekt „Zielone przystanki ekologiczną wizytówką gminy Brwinów” (2020)

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zostały przeznaczone w gminie Brwinów na następujące inwestycje:

- Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie (2021)
- Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie (2021)
- Wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy w Kaniach (2021)
- Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Terenia (2021)
- Doświetlenie przejścia dla pieszych w Koszajcu (2020)
- Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej w Krośnie-Parceli (2020)
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice (2019)
- Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Moszna (2019)
- Urządzenie zieleni wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Grudów (2019)
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach polegająca na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji (2019)
- Wymiana stolarki okiennej oraz zakup szafek do modernizowanego zespołu szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 30 w Żółwinie (2019)
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice (2019)
- Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie (2018)
- Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni (2018)