Zakup książek do bibliotek szkolnych (2018 r.), zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami do SP w Otrębusach (2017 r.), zakup książek do bibliotek szkolnych (2015 r.)

Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (2018 r.)

Celem programu jest wspieranie rozwoju czytelnictwa, zachęcenie młodych osób do sięgnięcia po książki i tym samym rozwijania swoich zainteresowań. Kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym gminy Brwinów jest przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek na terenie gminy. Pozyskane pieniądze zostaną rozdzielone między wszystkie zespoły szkół:
Szkoła Podstawowa nr 1 –15 tys. zł
Szkoła Podstawowa w Żółwinie –15 tys. zł
Szkoła Podstawowa w Otrębusach –15 tys. zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie – 15 tys. zł
Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Brwinowie – 3 100 zł

Pozyskana kwota dotacji pochodzi ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wartość projektu 63 100 zł
Dofinansowanie 50 480 zł
Realizacja: 2018 r.

Zakup książek do bibliotek szkolnych (2015 r.)

Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Celem akcji jest zachęcenie młodych osób do czytania i tym samym rozwijania swoich zainteresowań.

Dofinansowanie: 8 680 zł
Realizacja: rok szkolny 2015/2016

 

 

Zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z projektorami do Szkoły Podstawowej w Otrębusach (2017)
Gmina Brwinów pozyskała dotację na zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wniosek złożony w 2017 r. przez gminę Brwinów dotyczy Szkoły Podstawowej w Otrębusach. W ramach uzyskanej dotacji placówka została wyposażona w dwie tablice interaktywne z projektorami. Od stycznia 2018 r. podczas lekcji korzystają z nich nauczyciele oraz uczniowie z klas I-III. Dzięki tablicom interaktywnym z projektorem nauczyciele mogą prowadzić zajęcia, wykorzystując programy, gry i materiały multimedialne utrwalające wiedzę. Mogą też samodzielnie przygotowywać ćwiczenia interaktywne, wykorzystując obrazy graficzne, zdjęcia i filmy, lub korzystać z już istniejących ̶ dostosowanych do poziomu dzieci. Ćwiczenia są podobne do gier komputerowych, przez co uczniowie chętniej biorą aktywny udział w zajęciach i łatwiej zdobywają wiedzę, a lekcje są bardziej urozmaicone.

Dofinansowanie: 14 tys. zł
Wartość projektu: 17 500 zł
Realizacja: 2018 r.