Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 (2015 r.)


Prace remontowe i modernizacyjne budynku, w którym mieści się świetlica socjoterapeutyczna Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.


Wartość inwestycji: 130 000,00 zł
Dofinansowanie: 75 000 zł
Realizacja: 2015 r.