Budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

Budowa zespołu torów dla rowerów BMX – Easy Pumptrack i Mini Pumptrack

   Kwota dofinasowania: 105.494,00 zł

   Termin realizacji: 2018

   Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Operacja zakłada utworzenie dwóch torów pumptrackowych w celu udostępnienia mieszkańcom LGD „Zielone Sąsiedztwo” innowacyjnej infrastruktury służącej rekreacji. Dzięki niewielkim przeszkodom i małym prędkościom, jakie rozwijają użytkownicy pumptracków, są one odpowiednie dla dorosłych i dzieci, jeżdżących na rowerach rolkach i hulajnogach. Asfaltowe tory rowerowe składają się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych hopek, ułożonych w pętlach o długości 36 m oraz 121 m w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania podczas jazdy w obu kierunkach. 

 

 

   

Przebudowa targowiska „Mój Rynek w Brwinowie (etap I+II)”

   Kwota dofinasowania: 999.862,00 zł

   Termin realizacji: 2018 (I etap – wykonanie dokumentacji) 2019-2020 (II etap – prace budowlane do 30.06.2020 r.)

   Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury, i powiązanej infrastruktury

 

Celem realizacji inwestycji jest umożliwienie zbytu lokalnych produktów poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Brwinowie, według wariantu wypracowanego w konsultacjach z mieszkańcami, kupcami i właścicielami sąsiednich nieruchomości.

Koncepcja modernizacji targowiska miejskiego zakłada pozostawienie go w obecnej lokalizacji, przy jednoczesnej zmianie wizerunku tej części miasta. Stare murowane pawilony znajdujące się na targowisku nie mają węzłów sanitarnych i wymagają całkowitej przebudowy. Obecnie są odsunięte o kilka metrów od granic sąsiednich działek, co z jednej strony zmniejsza powierzchnię handlową i komunikacyjną, a dodatkowo utrudnia utrzymanie porządku na zapleczu budynków. Brak też udogodnień technicznych dla stoisk dla kupców przyjezdnych. Nawierzchnia alejek wymaga przebudowy, a cały teren bardzo odbiega swoją estetyką od Rynku oraz przebudowanej w 2017 r. ul. Armii Krajowej.