Utworzenie Klubu Senior+ w Żółwinie (2017 r.)

W Żółwinie planowane jest utworzenie Klubu Seniora. Na ten cel zostaną wyremontowane i wyposażone pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółwinie.
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.


Wartość inwestycji: 172 785 zł
Kwota dofinansowania: 137 287 zł