Środki z budżetu województwa przekazane na budowę drogi do PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach (2019), budowę dróg dojazdowych do pól w sołectwie Krosna (2018 i 2019), zakupy dla OSP Biskupice (2018) i OSP Żółwin (2016) oraz w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (2018).

.

 

Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze" w Otrębusach

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 1 077 876,35 zł
Koszt całkowity: 2 155 752,70 zł
Realizacja: 2019 r.

Zakres wykonanych prac objął przebudowę ciągu dróg gminnych Piaseckiego, Poziomki i Malinowej od drogi wojewódzkiej DW nr 720 do skrzyżowania z ul. Świerkową, wraz z budową odwodnienia oraz przebudową teletechniki (przebudowa słupów i zabezpieczenie kabli teletechnicznych). Został także zbudowany chodnik, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowe wzdłuż ul. Piaseckiego (96 miejsc) i ul. Malinowej (40 miejsc). Łączna długość przebudowanego odcinka ulic to ponad 625 m.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Biskupice

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 130 000 zł
Realizacja: 2018 r.

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.

 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin

Wartość samochodu: 910 200 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 100 000 zł
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 190 000 zł
Dofinansowanie z Komendy Głównej PSP: 150 000 zł
Dofinansowanie ze środków własnych OSP Żółwin: 10 200 zł
Realizacja: 2016 r.

Samochód posiada specjalistyczne wyposażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, zbiorniki na wodę i środki pianotwórcze, urządzenia kontrolno-sterownicze, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt oświetleniowy teleskopowy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zwijadło, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa drogowego (narzędzia hydrauliczne, pompy, zwijadła przewodów), latarki, radiotelefony przenośne, wentylator oddymiający.

 

II etap budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 115 000 zł
Realizacja: 2018 r.

Zakres tego zadania obejmuje przebudowę jezdni o szerokości 5,0 m na długości 662,7 m, przebudowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego, drenażu w rejonie skrzyżowania ul. Józefowskiej z ul. Tęczową, a także budowę skrzyżowania ul. Józefowskiej z ulicą boczną, remont zjazdów, wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego.