Dotacje dla świetlic w Domaniewie i Owczarni w ramach programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Gmina Brwinów otrzymała ponad 1,3 mln zł dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę obwodnicy wsi Moszna.

 

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie (2017).


„Razem dla Rodziny” (2018-2020), „Ścieżka edukacyjno-zawodowa" (2018-2019), „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie" (2017-2018) oraz „Wiedza moją potrzebą" (2017-2019)

 Zakup książek do bibliotek szkolnych (2018 r.), zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami do SP w Otrębusach (2017 r.), zakup książek do bibliotek szkolnych (2015 r.)

Doposażenie gimnazjum w Otrębusach (2015 r.)