Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Otrębusach (2020-2021), „Razem dla Rodziny” (2018-2020), „Ścieżka edukacyjno-zawodowa" (2018-2019), „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie" (2017-2018) oraz „Wiedza moją potrzebą" (2017-2019)

Rozbudowa siedziby OSP Biskupice (2015 r.)

Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym DW nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, DW nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna (2015 r.).

Modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 (2015 r.)