Wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), budowa ścieżek rowerowych (2017-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), środki na rewitalizację parku (2016)„Bezpieczny pieszy w centrum Brwinowa – modernizacja przejść dla pieszych” (2019)
Kwota dofinansowania: 25 000 zł
Koszt całkowity: 119.166,07 zł
Termin realizacji: 2019 r.

Gmina Brwinów przeprowadziła modernizację czterech przejść dla pieszych w centrum Brwinowa:
• przejściu dla pieszych w drodze gminnej ul. T. Kościuszki
• przejściu dla pieszych w drodze gminnej ul. M. Konopnickiej
• dwóch przejściach w ciągu drogi powiatowej ul. T. W. Wilsona


Nowe przejścia mają zapewnioną dobrą widoczność dzięki elementom odblaskowym, ostrzegawczemu oświetleniu pulsacyjnemu, nowoczesnemu oznakowaniu poziomemu oraz nowym znakom na folii fluorescencyjnej. Rozwiązania technologiczne zastosowane na przejściach dla pieszych, w tym punktowe elementy odblaskowe LED tzw. „kocie oczka” zapewniają 10-krotnie większą widoczność niż standardowo stosowane rozwiązania.
Wśród dodatkowych działań były m.in. spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i dorosłych, rozdawanie maskotek odblaskowych oraz ulotek promujące bezpieczne zachowania na drodze.
Projekt „Bezpieczny pieszy w centrum Brwinowa – modernizacja przejść dla pieszych” został dofinansowany z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stasiak1
Stasiak2
Stasiak3
Stasiak5
Stasiak6

 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

„Cyfryzacja nam nie straszna” (2019)

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.