Programy zdrowotne (2017 r. ): profilaktyka szczepień przeciwko grypie dla seniorów oraz profilaktyka zakażeń HPV

Utworzenie Klubu Senior+ w Żółwinie (2017 r.)

 Zakup książek do bibliotek szkolnych (2018 r.), zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami do SP w Otrębusach (2017 r.), zakup książek do bibliotek szkolnych (2015 r.)

Doposażenie gimnazjum w Otrębusach (2015 r.)

Rozbudowa siedziby OSP Biskupice (2015 r.)

Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym łączącym DW nr 719 ul. Obwodnica w mieście Brwinowie, DW nr 720 ul. Natalińską we wsi Otrębusy oraz drogę gminną ul. Bukową w mieście Podkowa Leśna (2015 r.).