Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

Dotacje dla świetlic w Domaniewie i Owczarni w ramach programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

II etap budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna (2018 r.), zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Biskupice (2018 r.), zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żółwin (2016 r.)

.

Gmina Brwinów otrzymała ponad 1,3 mln zł dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę obwodnicy wsi Moszna.

 

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), budowa ścieżek rowerowych (2017), środki na rewitalizację parku (2016)