Wymiana kotła grzewczego w SP nr 1 (2020), budowa ścieżek rowerowych (2017-2021), budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach (2018-2020), rewaloryzacja pałacu w Brwinowie (2017), środki na rewitalizację parku (2016) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (2019)

„Cyfryzacja nam nie straszna” (2019)

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie - zagospodarowanie terenów zieleni”.


Budowa Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców gminy Brwinów (2020), dostawa i montaż 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów (2019), budowa torów rowerowych typu pumptrack (2018), modernizacja targowiska miejskiego w Brwinowie (2017)

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie (2017).