W ramach konkursu „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” gmina Brwinów pozyskała na prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody ponad 250 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs przeznaczony był dla przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Gmina Brwinów zgodnie z regulaminem konkursu ubiegała się o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody znajdujących się na terenie naszej gminy.

Jak pokazuje lista rankingowa uczestników konkursu, nasza gmina pozyskała największą dotację: wynosi ona 392.472 zł.

Na podstawie przeprowadzonej w 2011 r. ekspertyzy stwierdzającej stan zachowania drzew pomnikowych na terenie gminy Brwinów  odnotowano:

- 23 pomniki stanowiące pojedyncze drzewa – łącznie 23 szt. drzew
- 9 pomników stanowiących grupy drzew – łącznie 28 szt. drzew
- 2 pomniki stanowiące szpalery – łącznie 36 szt. drzew
- 6 pomników stanowiących aleje – łącznie 390 szt. drzew

Dofinansowanie w kwocie niemal 400 tys. zł  pokryje 80% całości kosztów pielęgnacji.

Uzupełnienie informacji:
Ostateczna kwota dotacji na prace pielęgnacyjne pomników przyrody wyniosła 250.288,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono firmę, która zaproponowała najniższą cenę, w związku z tym kwota dotacji została zmniejszona.