W październiku 2021 r. zakończył się etap zbierania danych w projekcie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Brwinów”. Teraz wymianę pieca należy zgłaszać do gminy osobiście.

Program ochrony powietrza (POP), uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, zakłada, że dane zebrane w trakcie inwentaryzacji będą aktualizowane. Właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych lub gospodarczych mają obowiązek informowania o wymianie lub instalacji dodatkowych źródeł ciepła. Wypełnioną deklarację należy przekazać do Urzędu Gminy Brwinów w terminie 30 dni od rozpoczęcia ich użytkowania.

 

Do pobrania: Deklaracja POP - PDF

Deklarację należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Na podstawie danych zbieranych przez ankieterów firmy Atmoterm od lipca do października 2021 r. został sporządzony raport, który jest punktem wyjścia do dalszych decyzji i działań w sprawie źródeł ogrzewania w naszej gminie. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła było konieczne, aby móc poznać realne potrzeby mieszkańców gminy związane z wymianą ogrzewania oraz uzyskać wiedzę konieczną do planowania działań i dopasowania programów dotacyjnych do potrzeb mieszkańców.

Wyniki ankiet przeprowadzonych na terenie gminy przez ekoankieterów oraz ich omówienie

 

Do pobrania: Raport z inwentaryzacji (wersja zaktualizowana)

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brwinów” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.