W Urzędzie Gminy Brwinów można składać wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania. Piece węglowe mogą zostać zastąpione bardziej ekologicznym piecem gazowym, elektrycznym lub opalanym pelletem.

Warto zdecydować się na wymianę systemu ogrzewania i skorzystać z gminnego wsparcia. Z dofinansowania w wysokości 75% kosztów udokumentowanych fakturą (nie większych jednak niż 5 tys. zł) mogą skorzystać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

 

Uzyskanie dotacji krok po kroku:

 

  1. Złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku wraz z załącznikami.
  2. W przypadku potwierdzenia kompletności dokumentów – podpisanie umowy pomiędzy Burmistrzem a Wnioskodawcą.
  3. Realizacja zadania przez Wnioskodawcę, czyli zakup i montaż pieca.
  4. Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
  5. Wizja lokalna na terenie nieruchomości – kontrola przez urzędników w celu potwierdzenia zgodności wykonanej inwestycji ze złożonymi dokumentami.
  6. Wypłata dofinansowania.

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku i regulamin

[załącznik: dotacja_na_piec.zip]

 

Wypełnione wnioski należy składać do 31 lipca każdego roku na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. Będą one rozpatrywane według daty wpływu i kompletności, a w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku.

 

Szczegółowe informacje:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa tel. 22 738 25 94