W związku z zakłóceniami w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich spowodowanymi przebudową dworca Warszawa Zachodnia i zmianą organizacji ruchu pociągów, wprowadzono kolejne ograniczenia w przejazdach m.in. na linii grodziskiej. W dniu 14 i 15 marca br. spółka Koleje Mazowieckie wystosowała pisma do zarządcy infrastruktury PKP PLK.


Pismo do PKP PLK 14 marca opóźnienia - PDF

Pismo do PKP PLK 15 marca odwołania - PDF