Rolnicy mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Informacje, wnioski do wypełnienia oraz informacje o Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS znaleźć można na stronie:

 https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja