Burmistrz gminy Brwinów dokonał zmiany dwóch ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Zmiana ogłoszenia – komunikacja użyteczności publicznej

Zmiana ogłoszenia – komunikacja miejska