Prezes KRUS zaprasza do udziału w konkursie promującym zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Termin zgłoszeń upływa 21 kwietnia 2023 r.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 r. w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa, który wykona komisja konkursowa, w skład której wchodzą specjaliści z KRUS z zakresu bhp w rolnictwie, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, OSP oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. Komisja sprawdzi, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są zasady ochrony zdrowia i życia i czy nie ma w nim zagrożeń wypadkowych.

Ważne terminy:

· 21.04.2023 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

· 30.06.2023 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

· 10-28 lipca 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

 

Do pobrania:

REGULAMIN – PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PDF

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Szczegółowe informacje związane z konkursem: tel: 22 731 24 20.

0.