Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który trwa od  1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Wniosek o świadczenie 500+ trzeba złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem wybranego narzędzia elektronicznego:

  • aplikacji mobilnej mZUS - od tego roku wnioski można złożyć za pośrednictwem tej bezpłatnej aplikacji. To prosty i wygodny sposób na złożenie wniosku,
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • Portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL,
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również zamieszkałym w Polsce obywatelom UE/EFTA oraz pozostałym cudzoziemcom, o ile przebywają w Polsce legalnie wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U. Jest on przygotowany w języku ukraińskim i dostępny poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy mogą składać do 24 sierpnia 2023 r.