GUS w Warszawie będzie prowadził badania ankietowe na terenie całego województwa mazowieckiego. Zebrane dane statystyczne będą wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat realizuje na terenie województwa mazowieckiego badania statystyczne. Przez cały 2023 r. będą trwały badania dotyczące budżetów i kondycji gospodarstw domowych oraz aktywności ekonomicznej i wykorzystania czasu. W poszczególnych miesiącach będą prowadzone także badania m.in. związane z podróżowaniem, wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, a także dotyczące gospodarstw rolnych. Badania ankietowe będą miały charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich wezmą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.

Podstawowe informacje o prowadzonych badaniach ankietowych oraz o ankieterach statystycznych realizujących te badania można uzyskać, dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm. Dane uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte tajemnicą.

Informacje na temat przeprowadzania badań ankietowych są dostępne na stronach GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2023/index.htm oraz http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/.

 

Wyniki analiz prowadzonych na podstawie zrealizowanych badań są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Publikacje mają formę elektroniczną i papierową. Wiele z nich można znaleźć na stronie www.stat.gov.pl w tym m.in. informacje o wynikach obowiązkowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zakończonego 30 września 2021 r.

Kalendarium badań ankietowych [PDF]