Europejska platforma przystosowania się do zmiany klimatu Climate-ADAPT daje użytkownikom dostęp m.in. do danych i informacji na temat spodziewanych zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych.

Platforma Climate-Adapt jest partnerstwem między Komisją Europejską a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Od 1 grudnia 2022 r. została uruchomiona jej polska wersja językowa. Użytkownicy mają dostęp do danych i informacji dotyczących:

· - spodziewanych zmian klimatu w Europie,

· - wrażliwości regionów i sektorów na zmiany klimatu,

· - unijnych, krajowych i transnarodowych strategiach i działaniach w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu,

· - studiów przypadków adaptacji i potencjalnych wariantów adaptacyjnych,

· - narzędzi wspierających planowanie adaptacyjne.

Więcej informacji: - pod tym linkiem.