Każdy emeryt i rencista może teraz korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji poprzez aplikację mObywatel.

Czytaj więcej…