Do 24 lutego 2023 r. trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia inwestycji zapobiegających ograniczeniom skutków klęsk żywiołowych. Dotacje przeznaczone są nie tylko dla rolników posiadających trzodę chlewną, lecz także dla spółek wodnych dbających o rowy melioracyjne, przepusty, drenaże itp.https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof