Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zaprasza do współpracy ekspertów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” prowadzone będą w grupach tematycznych.

Kandydatury można zgłaszać do 31 stycznia 2023 roku. Nabór obejmuje rekrutację do czterech grup tematycznych:

  • Metropolia w ruchu,
  • Metropolia otwarta na ludzi,
  • Metropolia zrównoważona,
  • Metropolia gospodarki.

Do zadań członków grup tematycznych będzie należało m.in. opiniowanie i zgłaszanie uwag do produktów procesu strategicznego (np. diagnoza strategiczna, model struktury funkcjonalno-przestrzennej), wypracowanie wkładu do Strategii w zakresie podejmowanym przez grupę (np. propozycje celów i kierunków działań) oraz rekomendowanie odpowiednich zapisów do Strategii.

Regulamin naboru dostępny jest na stronie - pod tym linkiem.