Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) szuka pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wsie (gminy) mogą stać się lub już stały się bardziej przyjazne do życia. Łączna pula nagród wynosi 44 tys. zł.

www.irwirpan.waw.pl/smart2022