Wojewoda mazowiecki wydał komunikat skierowany do hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i podjęcia działań ograniczających szerzenie się wirusa ptasiej grypy.

Komunikat dotyczy wszystkich hodowców drobiu z powiatu pruszkowskiego. Wojewoda mazowiecki apeluje o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. W celu ochrony i zminimalizowania ryzyka przedostania się wirusa do niezarażonych gospodarstw niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji.