Osoby z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie, mogą uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania.

 

Osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają we własnym mieszkaniu lub domu bariery architektoniczne, przez które nie są w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz,

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

- nie ukończyły 65 roku życia,

 

mogą uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć do wyczerpania budżetu programu, ale nie później niż do końca 2024 r., za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl.