Do 25 listopada 2022 r. rolnicy mogą wziąć udział w konkursie, rozwiązując internetowy test złożony z 20 pytań – 100 osób otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informuje o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi. Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy, stoiska informacyjne. Jednym z takich działań jest organizowany po raz trzeci Ogólnokrajowy Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

 

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, które po zarejestrowaniu się pod linkiem

https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/  

rozwiążą test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

 

Sto osób z największą liczbę punktów uzyskaną w najkrótszym czasie otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Regulamin:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/