Istnieje ryzyko, że zbliżający się sezon grzewczy będzie jednym z najgorszych pod względem jakości powietrza. Informacje o poziomie zanieczyszczeń można śledzić na bieżąco w Internecie, a samorząd województwa opracował plany działań krótkoterminowych w przypadku przekroczenia norm.

Sposób działania instytucji, podmiotów i obywateli w przypadku powstania ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza określają plany działań:

  1. plan działań krótkoterminowych dla pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, stanowiący integralną część programu ochrony powietrza dla całego województwa, https://mazovia.pl/pl/bip/sejmik/uchwaly-sejmiku/rejestr-uchwal-sejmiku/nr-11520-z-dn-2020-09-08.html ;
  2. plan działań krótkoterminowych dla ozonu, dla strefy mazowieckiej, http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-mazowieckiej ;
  3. plan działań krótkoterminowych dla ozonu, dla strefy aglomeracja warszawska, http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-aglomeracja-warszawska ;
  4. plan działań krótkoterminowych dla dwutlenku siarki, dla strefy mazowieckiej, http://powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/plan-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-mazowieckiej-w-ktorej-istnieje-ryzyko-przekroczen-poziomow-dopuszczalnych-i-alarmowego-dwutlenku-siarki-w-powietrzu-przyjety .

W celu uzyskania informacji, czy w danym dniu należy podjąć działania krótkoterminowe, można skorzystać z następujących narzędzi:

  1. portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/overruns/0 ,
  2. portal Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-srodowiska ,
  3. portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: https://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen-1 .