Centrum Unijnych Projektów Transportowych prowadzi badanie ewaluacyjne dotyczące oceny projektów UE. Anonimowa ankieta pozwoli ocenić m.in. mobilność mieszkańców i transport na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj więcej...