Burmistrz gminy Brwinów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z dowozem dzieci do szkół.

Ogłoszenie o transporcie 1
Ogłoszenie o transporcie 2